İlçemize Modern Bir Kütüphane KazandırıyoruzBoğazlıyan Belediyesi Kütüphane Binası Yapım İşi 04.12.2020 tarihinde ihale edilmiş olup, ihaleye 6 istekli firma katılmıştır. Bu doğrultuda yasaklı olmadıklarına dair sorgulama yapıldıktan sonra kesinleşen ihale kararıyla birlikte EKAP üzerinden 18.12.2020 tarihi itibariyle 4 istekli firmaya bildirilmiştir. Bu çerçevede en düşük fiyat esasına göre çıkarılan ihalemizde katılımcılardan 2 istekli firmanın evrak eksikliğinden kaynaklı ihale dışı bırakılmış, dört istekli firma ise değerlendirme kapsamına alınmıştır. İdari şartnamenin 33. maddesinin 2. fıkrası ve ihale kanununun 38. maddesi gereğince geçerli olan tekliflerden açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en uygun teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır hükmünden hareketle sınır değerde bulunan 2.199.000,00 TL teklif veren Nise Mühendislik İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Necmettin Milli İnşaat Orman Ürünleri Emlak Maden Mobilya Gıda Tarım ve Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ortaklığı adına bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. Bu kapsamda 5 günlük itiraz süresi boyunca her hangi bir itiraz olmadığı için 24.12.2020 tarihinden itibaren ihale alan firmanın yasaklı olup olmadığı sorgulandıktan sonra, sözleşmeyi imza altına almak için tebligat gönderilecektir. Belediyemiz tarafından yapılan ihaleleri sosyal medya hesaplarımızda yayımlayarak ilçemizi şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisinde yönetmeye devam edeceğiz.